Blagajna skupine kst

Davčno blagajno, imenovano blagajna, kot avtomobil, je treba občasno prilagoditi. Čeprav naj bi se obravnavani pregled v današnjem primeru opravil najkasneje dve leti po novem pregledu ali fiskalizaciji.

Obveznost pregleda blagajne izhaja iz dobrih pravnih predpisov. Pravna podlaga za dvoletno obdobje pregleda finančne blagajne je § 7 odstavek. 1 točka 6 v povezavi iz odstavka 16, odst. 1 Uredbe ministra za finance z dne 28. novembra 2008 o uporabi registrskih blagajn. Skupaj z zakonom in seveda z določbami 3. odstavka 61. člena Kazenskega zakonika se neupoštevanje ali nepravočasna izvedba pregleda blagajne razume kot nepravilno knjigovodstvo in grozi, da bo naložilo globo za davčni prekršek. Vendar pa je cenejša možnost za vsak dveletni pregled, da jo vsako leto premaknemo. Pri obveščanju o registraciji blagajn je treba omeniti tudi določitev pravega trenutka, ki je nastal na podlagi davčnega zakonika. V skladu s čl. Člena 12, 3. člena tega zakona, imajo časi, znani v mesecih, z datumom tistega dne v današnjem mesecu, ki ustreza prvemu dnevu datuma, in če ni bilo takega dne v novem mesecu - na tekoči dan zadnjega meseca.

Obveznost nadzora nad datumom preverjanja blagajne ima ženska, ki ima davčno blagajno. Lastnik mora serviserja obvestiti o nujnosti takega pregleda v dveh letih od zadnjega pregleda. Blagajniški uslužbenec mora v naslovu 5 dni od dneva obvestila imetnika davčne blagajne opraviti obvezen tehnični pregled blagajne (§ 31 § 4 odločbe v zgodovini blagajn.

Pregled tehničnega stanja blagajne naj bi predvsem preverjal stanje vseh kontrolnih pečatov, stanje ohišja, berljivost davčnih dokumentov, delovni program, pravilnost delovanja, stanje spomina in stanje baterij.Če se davčni zavezanec izogne ​​izpostavljanju sankcij s strani davčnega urada, mora preveriti datume pregleda.