Prodaja rezin

V skladiščih in na domačih poljih pogosto obišče potrebo, da nekaj reže na polne tanke rezine. To deluje predvsem s suhomesnatim mesom, sirom in kruhom, vendar se vidi, da rezino lahko

Vodenje spedicijske druzbe

Programi IT za poslovno upravljanje so zasnovani za učinkovito podporo podjetju v praksi in rasti. Opremljeni so po vrstnem redu izbirnih modulov, ki olajšajo upravljanje, tudi z izboljšanjem dostopa do določenih

Strogi starsi 3

Pri različnih vrstah instalacij, ki v tesnem stanovanju ravnajo s tekočinami ali visokimi tlaki plinov, obstaja nevarnost prekomernega pritiska. Zato presežek pritiska povzroči, da nekje uide. Če je namestitev popolnoma zaprta

Pokojninski sklad prve zaposlitve

Kmalu po končani srednji šoli, ko se nisem pripravil na priprave, sem moral iskati službo. Našel sem jo v bližnji trgovini z živili. Torej je bila zanimiva, čeprav zmerno prijetna izkušnja.

Sistem za upravljanje dokumentov

Osnovni nosilec znanja v pisarni so dokumenti, ki so potrebni za izvedbo kampanje. Njihova pravilna organizacija in velik dostop do njih štejeta velik poudarek na učinkovitosti podjetja. Zato so podjetja zelo

Cenik storitev tolmaeenja

Blagajna je pijaèa glavnih delovnih orodij vsakogar, ki se odloèi voditi posamezno podjetje. Ne glede na to, ali smo lastniki trgovin, trgovcev na debelo ali svobodnega poklica, bomo s stabilnostjo zahtevali,

Program za mala podjetja

Ste se kdaj spra¹evali o pomenu uporabe programov, ki jih spro¹èate pri vodenju svojega podjetja? Ni pomembno, kaj in na kak¹en naslov, samo dajo nekaj - v celoti ali pa jih

Eduko mikroskopi

Na vseh podroèjih ¾ivljenja oseba, ki se profesionalno zbudi, potrebuje veè izku¹ene opreme kot hobi. Mikroskop, ki je primeren za obièajnega domaèega uporabnika, lahko ¾ivi na napravi, ki uporablja optiko. Vendar

Prevoznih sredstev v preteklosti in danes

Cesta na vozilu je tipièno prevozno sredstvo, ki po vsem potrebuje veliko te¾av in kuri veliko kalorij, zato je zdrava prehrana s kolesi koristna. Prav tako je dober naèin za ljudi,

Eksplozijsko cono

Ker so na koncu Evropske unije veljali novi varnostni predpisi, je bilo odloèeno, da se doloèbe uskladijo. Uvedene so bile zahteve ATEX, ki se nana¹ajo na potencialno eksplozivne atmosfere in dodatke