Depresija

Depresija vsako leto bolj vpliva na vrednost ljudi vseh starosti. Oba sta poklicno aktivna odrasla, medtem ko otroci in starej¹i trpijo zaradi te prikraj¹anosti. Mnogi od njih se èutijo veè let, ne da bi se zavedali bolezni, medtem ko se stranka bori z razliènimi metodami igre z zadnjo unièujoèo du¹evno motnjo.

Zdravljenje depresije obièajno temelji na psihoterapiji, ki jo je treba izmenjati s farmakolo¹kimi sredstvi, da se poveèa uèinkovitost zdravljenja. Mnoge ¾enske se ne zavedajo dogodiv¹èin zadnjega, da lahko antidepresivi predpisujejo le zdravnike za delo s psihiatrijo. Dober psihiater v Krakovu pa mora pred zaèetkom zdravljenja depresije pravilno diagnosticirati bolezen, vkljuèno z z izvajanjem posebnih psihometriènih testov tudi z uporabo klasifikacije simptomov, ki omogoèajo oceno depresivne epizode. ©ele po diagnozi bolezni in njeni resnosti psihiater doloèi sistem njegovega zdravljenja. Farmakolo¹ko zdravljenje se priporoèa ne le med resnostjo simptomov bolezni, ampak tudi pogosto v asimptomatskih obdobjih, ker je depresija ponavljajoèa se motnja. Trenutno uporabljani antidepresivi so namenjeni predvsem stabilizaciji razpolo¾enja bolnika, znebitvi anksioznosti ali razmi¹ljanju o samomoru. Na ¾alost pravilna izbira uèinkovitih zdravil vèasih traja zelo dolgo, saj se bolniki razlièno odzivajo na zdravilne uèinkovine. Farmakolo¹ko zdravljenje traja predvsem zaradi pacienta, ¹e posebej v uspehu ti endogena depresija. Oseba, ki trpi zaradi ponovnega pojava depresije, mora biti pod sistematièno oskrbo psihiatra, ki ne le nadzira bolnikovo stanje, temveè lahko tudi najbolje oceni napredek zdravljenja in tudi morebitno potrebo po spremembi oblike terapije. Èeprav moderne antidepresive ka¾ejo ¹e bolj uèinkovito uèinkovitost, psihiatri priporoèajo uporabo vzporedne psihoterapije. Psihoterapija omogoèa bolnikom, da bolje prepoznajo recidive in nakazujejo metode obvladovanja v kritiènih trenutkih.