Diagnostiena naprava za kmetijske traktorje

Kaj je kolposkop?

Kolposkop je izjemno dostopna diagnostièna naprava, ki se uporablja pri ginekolo¹kih pregledih. To je specializirano orodje, ki zaradi kombinacije vrhunskega optiènega sistema s specifièno koaksialno osvetlitvijo daje mo¾nost temeljitega pregleda intimnih delov telesa ¾ensk, ki so izpostavljene nevarnim boleznim. S kolposkopom lahko zaslu¾ite do 400x poveèavo slike.

Kolposkop tudi njegovo uporabo

Profolan

Kolposkopija uporablja za kolposkopijo, test povr¹ino vratu vzdol¾ kanala, ter tudi vaginalno in vulve na toèki odkrivanje sprememb, ki bi nastali vnaprej izvedbe raka materniènega vratu. Predstavljala toènost diagnoze, ki jo je kolposkopija je od 79 do skoraj 97%, glede na njeno obliko.

Kako deluje kolposkopski pregled?

Kolposkopija je neboleè pregled, ki se opravi, ko pacient sedi na ginekolo¹kem stolu. Na samem zaèetku pregleda zdravnik vzpostavi poseben spekter za bolnika, ki pomaga odkriti vaginalni del materniènega vratu. Po pritrditvi se v vagino naredi spekulum s prozornimi stenami, s katerim se pregledajo vaginalne stene in obmoèje materniènega vratu pri znatni poveèavi z intenzivno osvetlitvijo. Kolposkop s pomoèjo kamere vam omogoèa, da zabele¾ite vpra¹anje in ga dr¾ite na dodatnem zaslonu, kot tudi shranite in izdate pacientu, kot tudi do konca priprave zdravstvene dokumentacije in postavite diagnozo.