It storitve eoln

Partnerska mre¾a Comarch deluje na podlagi najbolj primernih partnerskih idej na svetu. Comarch Partners vkljuèuje tudi 900 podjetij iz Poljske. Bili so skrbno izbrani, obièajno od nekaj do ducatih zaposlenih. Podrobno so bili izbrani, da bi potencialnim kupcem omogoèili kar naj¹ir¹o ponudbo informacijskih storitev.

Comarch na¹im dobaviteljem v tovarni med drugim ponuja:- poklicna in pomembna usposabljanja,- storitve pri doseganju strank,- sodelovanje z regionalno skrbni¹ko kartico, \ t- podpora promocijskim dejavnostim, \ t- informacije na na¹ih spletnih straneh in v okolici www,- sposobnost uporabe izdelkov, ki so jih razvili njihovi strokovnjaki.Partnerji s potrjenimi kompetencami se nahajajo na podrobnem prodajnem zemljevidu partnerskega programa Comarch. Stopnja prepoznavnosti na odvisnem zemljevidu obstaja od stopnje komercialne aktivnosti doloèenega partnerja in izvajanja posebnih prodajnih meril.V smeri zaèetka skladnosti z imenom Comarch in zapustitvijo mo¾a se morate obrniti na predstavnika podjetja, opraviti usposabljanje za pooblastitev na podroèju izdelkov Comarch in podpisati ustrezno pogodbo o pomoèi.Vredno je postati partner Comarch, saj so sistemi te blagovne znamke ¹e vedno najbolj izbrane komercialne re¹itve na Poljskem, partnerstvo pa je popoln dobièek, primeren za ¹port in prakso. Comarch ponuja tudi posebne kompetenène poti, tj. Program za razvoj zaposlenih partnerjev, ki gradijo skupnost zaposlenih v Comarchu.Prvi korak za zaèetek sodelovanja je zagon obrazca za prijavo, ki bo izbran na spletnem mestu www.comarch.pl. Vse kar morate storiti je, da vnesete svoje osebne podatke in davèno ¹tevilko podjetja. Zaposlene blagovne znamke bomo kontaktirali z zanimivimi informacijami o pogojih sodelovanja.