Okrasni zelenjavni grater

V kuhinji pogosto delamo z drugimi napravami, ki nam omogoèajo hitro in hitro rezanje ali zdrobitev v homogeno maso. Seveda ne moremo uporabiti samo no¾a za vsako delo tega standarda - trajno in odvraèilno bi bilo, èe bi morali te uèinke z no¾em kositi na drobne ko¹èke ves èas, èe bi ¾eleli otroka. Za ta naèrt uporabljamo razliène roène naprave, ki re¹ujejo na¹o podnebje in ¾eljo. Pijaèa iz zadnjega udobja je zelenjavni grinder - dobra naprava v na¹i preprostosti, vendar pa je sposobna dati dobro kost veèjemu ¹tevilu izdelkov ali zelenjave, da se razpade.

https://forte-l.eu/si/

V primerih, ko res potrebujete, da bi zatrli velike dele sadja, na primer v gostinskih obratov ali pisarne gostinstvu, pa oèitno ne gre za obrabo vsako jabolko posebej na Rende. Za zadnje zahteve je edinstven sekljalnik uporablja za sadje, ki je prejemala plaèo v veliki meri v èasu, ne da bi veliko izdatkov energije iz va¹e lastne strani. Torej, kako delamo, ki zahteva dnevno obdelavo sadne pulpe v brezmejno znesek zainwestujmy v velikem stroju.

Tak¹ni izdelki so drobljenje velik vhod, na katerega smo dal na dokazih brez vrtanje jabolka ali katero koli drugo sadje, in potem z roèico mehansko zbadanje jabolka med dvema valjema z pozitivno strokovno projekcijo. Mi lahko uporabite tudi bolj sodobne elektrièni mlinèek sadje, tako da morate samo pritisniti na gumb v sistemu, da bi dobili nekaj minut sadne ka¹e, ki bo opravil svoje zahteve. Tak¹no praznovanje zelo preproste moèi mesta, ki proizvaja hrano za ogromniejszej obèinstvo, danes pa vse bolj zavedajo potrebe, da sebe in svoje dru¾ine neguje, kupiti napravo, da bomo preprièali bolj pogosto u¾ivanje zelenjave in rezultatov v situacijah, okusne sve¾e solate, przecieranych brez potrebe po fizièni moèi, tudi tisti, ki v nekaj minutah, ki uporabljajo profesionalno opremo, namenjeno zadnji.