Onesna enost zraka in vode

V vseh industrijskih in industrijskih panogah, kjer se zaradi tehnolo¹kega procesa ustvarja prah in drugo onesna¾evanje, je treba uporabljati varne in uèinkovite sisteme odpiranja in nadzora prahu.

http://si.healthymode.eu/profolan-zaustavitev-plesavosti/

Opra¹evanje proizvodnega okolja, ki se konèno zgodi med strojno obdelavo, bru¹enjem, ¾aganjem ali vrtanjem, in z nalivanjem razsutih materialov, vpliva na stanje izdelanega izdelka, zaupanje in zdravje zaposlenih ter donosnost in uèinkovitost proizvodnje. Majhen prah v zraku je tudi prostor za delo elektriènih orodij in proizvodnih strojev - manj prahu znatno podalj¹a ¾ivljenjsko dobo opreme. Nekatere vrste prahu so lahko strupene za èlove¹ko telo, drobni prah se poveèa in nevarnost eksplozije, zato je uporaba uèinkovitega zbiranja prahu na delovnih mestih nujna.Sistemi za odsesavanje prahu so namenjeni zajemanju prahu in trdnih snovi, raztopljenih v zraku, izpu¹nih plinih in varènosti, nato pa jih preva¾ajo, filtrirajo in shranjujejo. Pomemben element slogov so lokalni sesalci, to so naprave, ki so ustvarjene na kratki razdalji od vira opra¹evanja. Lokalni ekstraktorji prestre¾ejo in se strinjajo, da odstranijo onesna¾evalce v procesu njihovega sprejemanja, v tem svetu odstranijo prah iz zraka in prepreèijo njegov prenos v mesto. Druga faza je odvajanje prahu skupaj z izloèenim zrakom, do èistilnih naprav ali loèevanje v stanovanju, kjer onesna¾enje ne bo povzroèilo ¹kodljivih mo¾nosti.Sistem za zbiranje prahu mora biti lep, ker ne more ustvariti elektrostatiènih nabojev, ki bi lahko bili vzrok za samov¾ig ali eksplozijo, obstajati nad odporno in ekonomièno obliko izdelkov, odpornih proti koroziji in abraziji. Namestitev mora biti tesnej¹a, kar zagotavlja uèinkovitost, zmogljivost in zanesljivost.Sistem za zbiranje prahu je prilagojen pogojem in potrebam delovnega mesta, njegov videz, izdelava in monta¾a pa si prizadevajo za lastne ¾elje in potrebe.Sistem za ekstrakcijo prahu visokega razreda bo zagotovil sve¾ zrak, udobje in varnost na mestu stvari ter bo ugodno vplival na razvoj podjetja.