Pavsalni znesek in blagajna 2015

Vsak podjetnik vsak dan uporablja preprosto ime fiskalnih blagajn z različnimi problemi, ki jih naprave lahko ustvarijo. Kot pri vsaki elektronski opremi tudi blagajne niso neodvisne od bolezni in se včasih pokvarijo. Vsi lastniki podjetij ne vedo, da mora imeti register, ki ga je treba izvajati s pomočjo blagajne, vedno takšno napravo - samo za neuspeh te popolne.

Pomanjkanje rezervne blagajne med nadaljnjo prodajo blaga ali pomoči lahko povzroči sankcije s strani davčnega urada, saj bo to preprečilo evidenco prodaje med razpadom glavne naprave. Dokumenti, shranjeni v blagajni, morajo vključevati servisno knjižico blagajne. V tem primeru so vnesena vsa popravila naprave, obstajajo pa tudi informacije o fiskalizaciji blagajne ali izmenjavi misli. V službeni položaj se vpiše tudi edinstvena številka, ki jo je dal davčni urad, ime podjetja in naslov prostorov, v katerih se uporablja znesek. Vsi ti nasveti so potrebni za uspeh nadzora davčnega urada. Vsaka sprememba ozaveščenosti blagajne, vključno z njeno spremembo, se nanaša na dejavnosti specializirane spletne strani, s katero mora vsak podjetnik, ki uporablja blagajne, podpisati podpisano pogodbo. Kaj je dobro - obvestite davčni urad o vseh spremembah v storitvi blagajne. Prodaja na blagajnah bi morala potekati v neprekinjenem postopku, tako da je pri uspešnosti polnjenja blagajne potrebno izmenjati mnenje za naslednjega, medtem ko je treba brati pomnilnik. Branje pomnilnika blagajne lahko pomeni - podobno kot njegovo spremembo - samo in izključno pooblaščeni subjekt. Poleg tega je treba to delo opraviti v prisotnosti zaposlenega v davčnem uradu. Iz odčitavanja fiskalne blagajne se pripravi ustrezno poročilo, katerega kopija se pošlje davčnemu uradu in drugo podjetniku. Ta protokol mora hraniti skupaj z drugimi dokumenti, povezanimi z blagajno - njegova krivda lahko povzroči, da urad izreče kazen.