Pavsalno gostinstvo

Izraz coaching, ki izhaja iz angleškega jezika (kar pomeni usposabljanje, je ime interaktivnega procesa usposabljanja, ki se izvaja s pomočjo tehnik, povezanih s psihološkim znanjem. Obstaja vrsta usposabljanja zaposlenih, ki temelji na procesu odločanja v projektu zadovoljevanja njihovih poklicnih potreb, ki omogoča osebam ali podjetjem, da pospešijo rast in izboljšajo delovanje podjetja. Trenerji, ki vodijo ta model, so tisti, ki gredo s svojimi strankami na oddaljenih letalih. na primer, v stiku s svojim poslovanjem, razvojem kariere in dodatno razpravljajo o vprašanjih, povezanih z medosebnimi odnosi z novimi tipi.

Strokovno usposabljanje omogoča strankam sprejemanje ustreznejših odločitev, popolnejše izkoriščanje naravnih predispozicij, opredelitev njihovih dolžnosti in osredotočenje na optimizacijo aktivnosti, ki vodijo do njihovega doseganja. Coaching je proces samoupravljanja, od katerih je najpomembnejše izboljšati samozavest stranke in pokazati podporo pri samostojnem načrtovanju sprememb, ki temeljijo na njegovih sklepih in intelektualnih virih. Preostali deli, edini v vajah za zaposlene v konstrukciji coachinga, so:

inštruiranje je popolnoma prostovoljno;trener ni primeren za določitev kakršnih koli pravil za stranko;ne uči ljudi, temveč jim omogoča le v procesu priprave;zgrajen je na podlagi vprašanj in spodbuja razmišljanje;za mnenje stranke mora obstajati ozračje spoštovanja in pomoči;cilj je doseči zavestne spremembe.